Άνοιξη - Καλοκαίρι 21... Μηνύματα και αποδράσεις!!!

Μάρτης 21 Κάμαμε καλή αρχή περπατώντας συμβολικά από το αρχαίο της Πεντέλης λατομείο, μέχρι την πόλη, μεταδίδοντας ένα διπλό μήνυμα τόσο με τοπικές, όσο και υπερτοπικές προτροπές.…

Οι Διήμερες Αποδράσεις σας προτείνουν