Γιοφύρια νερό πέτρα κι ανθρώποι

Γη του Ζαγορίου, τόπος γιομισμένος από γεννησιμιού, με λιθάρια, κοτρόνια, πέτρα και βράχους. Ο ουρανός ποτίζει τις σκληροτράχηλες πλαγιές με βροχή και στα κρύα τις στρώνει με χιόνι. Αυτά χωνεύονται…

Οι Διήμερες Αποδράσεις σας προτείνουν